Στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

(α) μείωσε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων σε ακόμη αρνητικότερο επίπεδο,

(β) ανακοίνωσε ότι τα επιτόκια της νομισματικής πολιτικής θα παραμείνουν στα παρόντα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μέχρι ο πληθωρισμός να πλησιάσει το επίπεδο-στόχο του 2%, και

(γ) επανεκκίνησε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως.

Μπορείτε να δείτε πώς λειτουργούν αυτά τα τρία αντισυμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, καθώς και τους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα και τις (πιθανές) παρενέργειές τους, στο παρακάτω κείμενο «Αντισυμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής» (καθώς και στη σχετική ενότητα του βιβλίου Α.Αντζουλάτος, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, 2η εκδ. 2019, σ. 492 κ.ε.).

Δείτε περισσότερα κατεβάζοντας το pdf