Διοικητική Λογιστική

, ,

Πληροφορίες Διοικητική Λογιστική ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - ISBN: 978-618-5198-13-8 Τιμή: €33 Περιεχόμενα Βιβλίου Περιγραφή: Το βιβλίο των διάσημων καθηγητών Alnoor Bhimani και Michael Bromwich αποτελεί μια εξαιρετική σύνοψη των μέχρι σήμερα βασικών εξελίξεων στο χώρο της Διοικητικής Λογιστικής, ενώ παράλληλα κάνει εύστοχες προβλέψεις για τον τρόπο που η επιστήμη αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί [...]