Χρηματοοικονομική Διοίκηση

,

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Βασίλειος Φίλιος ISBN: 978-618-5198-10-7 Τιμή: €38 Περιεχόμενα Βιβλίου   Περιγραφή: Ο αντικειμενικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να δώσει στο μελετητή ένα σύγχρονο βοήθημα για την πρόκριση επενδυτικών σχεδίων (projects) πάσης φύσεως και για τη χρηματοπιστωτική λειτουργία των επιχειρήσεων (financial management). Οι αποφάσεις επί κεφαλαιουχικών [...]