Ενοποιημένες ποσοτικές μέθοδοι στα Οικονομικά

,

Πληροφορίες Ενοποιημένες ποσοτικές μέθοδοι στα Οικονομικά ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU):  Νικήτας Πιττής ISBN: 978-618-5198-34-3 Τιμή: €65.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Το παρόν βιβλίο επιχειρεί μια παρουσίαση των ποσοτικών μεθόδων που είναι αναγκαίες για την οικονομική επιστήμη, σε ένα ενιαίο μεθοδολογικό και σημειογραφικό πλαίσιο. Οι ποσοτικές μέθοδοι των Οικονομικών συνήθως χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, [...]