Το λιμάνι του Πειραιά – Διαχρονικοί μετασχηματισμοί και η αναπτυξιακή του συμβολή.

, ,

Πληροφορίες Το λιμάνι του Πειραιά - Διαχρονικοί μετασχηματισμοί και η αναπτυξιακή του συμβολή. ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - ISBN: 978-960-93-3735-9 Τιμή: €38 Περιεχόμενα Βιβλίου >> Περιγραφή: Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η «διάσωση» των ιστορικών στοιχείων του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας μέσα από τη συλλογή, καταγραφή, κατηγοριοποίηση, ανάλυση και παρουσίασή τους. Τα άγνωστα [...]