Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Finance) – Με εφαρμογές στον τουρισμό και τη ναυτιλία

, , ,

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Finance) - Με εφαρμογές στον τουρισμό και τη ναυτιλία ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Νικόλαος Μυλωνάς - Γεράσιμος Ρομποτής ISBN: 978-618-5198-58-9 Περιεχόμενα Βιβλίου Τιμή: €25,00 Η χρηματοοικονομική πολιτική και διαχείριση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το φορολογικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες [...]