Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

,

Πληροφορίες Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γεώργιος Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-39-8 Τιμή: €50.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία Έκδοση 12η, Διπλογραφία, 2020 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εξέδωσε με τις εκδόσεις Διπλογραφία τη νέα 12η έκδοση έτους 2020 του βιβλίου Αμοιβές και [...]

Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως

,

Πληροφορίες Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU):  Γεώργιος Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-37-4 Σελίδες: 912 Τιμή: €50 Περιεχόμενα Βιβλίου Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 15η, Διπλογραφία, 2020 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS στις [...]

Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Α’, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

,

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Α’ ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 13 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-32-9 Τιμή: €40.00 Περιεχόμενα Βιβλίου   Χρηματοοικονομική Λογιστική Τόμος Α’ βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548 & 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών Έκδοση 5η, Διπλογραφία, 2019 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, [...]

Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Β΄

,

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Β΄ ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Γεώργιος Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-30-5 Τιμή: €45,00 Περιεχόμενα Βιβλίου Χρηματοοικονομική Λογιστική Τόμος Β΄ βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 5η, Διπλογραφία, 2019 Η παρoύσα εργασία, η οποία αποτελείται από δύο τόμους, συγγράφηκε για να αναπτύξει, κατ’ αρχήν, τις έννoιες των στoιχείων πoυ συνθέτoυν την [...]

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

,

Πληροφορίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Γ. Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-28-2 Τιμή: €45,00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Νομοθεσία και Πρακτική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών Έκδοση 7η, Διπλογραφία, 2019 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο [...]

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ

,

Πληροφορίες Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Γ. Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-27-5 Τιμή: €60,00 Περιεχόμενα Βιβλίου Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών Έκδοση 8η, Διπλογραφία, 2019 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, [...]

Ελεγκτική/ 4η έκδ – βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ.

,

Πληροφορίες Ελεγκτική βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Γ. Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-26-8 Τιμή: €50,00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ελεγκτική βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ Έκδοση 4η , Διπλογραφία, 2019 Κυκλοφόρησε από [...]

Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

,

Πληροφορίες Αποτίμηση - Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - ISBN: 978-618-5198-17-6 Τιμή: €40 Περιεχόμενα Βιβλίου >> Περιγραφή: Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση 1η, Διπλογραφία, 2017 Κυκλοφόρησε από τις Eκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ σε πρώτη έκδοση το βιβλίο «Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη [...]

Αναλυτική Λογιστική & Λογιστική Υποκαταστημάτων, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Αναλυτική Λογιστική & Λογιστική Υποκαταστημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 5 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-960-89648-9-1 Τιμή: €40.00 Περιεχόμενα Βιβλίου

Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 7 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-14-5 Τιμή: €50.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 6η, Διπλογραφία, 2017 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό [...]