Αλήθειες και Αυταπάτες. Τα δέκα χρόνια της βίαιης προσαρμογής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα

,

Πληροφορίες Αλήθειες και Αυταπάτες. Τα δέκα χρόνια της βίαιης προσαρμογής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU):  Αλέξανδρος Σακίπης ISBN: 978-968-5198-36-7 Τιμή: €12 Περιεχόμενα Βιβλίου Σκοπός του βιβλίου δεν είναι η περιγραφή και ανάλυση της ελληνικής χρεοκοπίας με ακαδημαϊκούς όρους αλλά η περιεκτική καταγραφή του τρόπου με τον [...]