Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία – 2η εκδ. 2019

,

Πληροφορίες Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία/2η εκδ/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 2 ΑΓΓ. Α. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ISBN: 978-618-5198-31-2 Τιμή: €96.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ενδεικτικό Απόσπασμα Περιγραφή: Η β' έκδοση έχει περισσότερη Ελλάδα και περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα αποτελεί για πολλά χρόνια αντικείμενο μελέτης των παθογενειών οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες για κρίση, [...]

Σύντομος οδηγός στον ολισθηρό(τατο) δρόμο του Grexit

, ,

Πληροφορίες Σύντομος οδηγός στον ολισθηρό(τατο) δρόμο του Grexit  ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - ISBN: 978-618-5198-16-9 Τιμή: €16 Περιεχόμενα Βιβλίου >> Απόσπασμα 1 >>     Απόσπασμα 2 >>     Απόσπασμα 3 >> Περιγραφή: Ο ανά χείρας Οδηγός μπορεί να διαβαστεί από δύο οπτικές γωνί-ες: α) Μαθήματα οικονομικών και τραπεζικής, με όχημα τη μακρο-χρόνια κρίση [...]