«Δάνεια σε ελβετικό φράγκο» (Άγγελος Μπώλος)

,

Πληροφορίες Δάνεια σε ελβετικό φράγκο ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Άγγελος Μπώλος ISBN: 978-618-5198-12-1 Τιμή: €38 Περιεχόμενα Βιβλίου Περιγραφή: Το νέο βιβλίο του καθηγητή κου Άγγελου Μπώλου προβαίνει, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, σε μια συνολική θεώρηση των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χορήγηση δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. Στόχος είναι η [...]