Project Description

Πληροφορίες

Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως/16η έκδ./2023

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 

Γεώργιος Αληφαντής
ISBN: 978-618-5198-55-8

Περιεχόμενα Βιβλίου >>


Τιμή: €50,00

Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και διάθεση κερδών ανώνυμης, Ε.Π.Ε. προσωπικών, Ι.Κ.Ε.
βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Έκδοση 16η, Διπλογραφία, 2023
Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, στις 1000 σελίδες του ανανεωμένου του βιβλίου «Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και Διάθεση Κερδών ανώνυμης, Ε.Π.Ε. προσωπικών, Ι.Κ.Ε. » που κυκλοφορεί, από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 16η έκδοση έτους 2023 με θέματα : Διαδικασίες σύνταξης απογραφής, Απογραφή αποθεμάτων, Αποτίμηση ενσώματων και ασώματων παγίων, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων, ιδίων μετοχών, απαιτήσεων σε ευρώ και Ξ.Ν. Απομείωση στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις, Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διαγραφή χρέους, Φορολογία και διάθεση κερδών Α.Ε. Ε.Π.Ε. προσωπικών και Ι.Κ.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων της νέας νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και της Ε.Π.Ε. καθώς και του τελευταίου φορολογικού νόμου 4646/2019 παραθέτοντας τη νομοθεσία για τις λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως (άρθρα 1 έως 28 του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) και αναλύει τις διατάξεις αυτές βάσει της λογιστικής, εμπορικής και φορολογικής επιστήμης.
Οι προσθήκες της νέας 16ης έκδοσης έτους 2023 .
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Στην παρούσα έκδοση προστέθηκαν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ι.Κ.Ε., οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη 15η,έκδοση, καθώς επίσης και η οδηγία της ΑΑΔΕ σχετικά με την έννοια των εξωκεφαλαικών εισφορών. Αμφότερα έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο 17 με θέμα την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Εισφορές εταίρων διάθεση και φορολογία κερδών. Θέματα λογιστικού, εταιρικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου).
Οι νέες γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ. σχετικά με την αλλαγή λογιστικών πολιτικών (1073/2021 στις σελίδες 101 και 149), διόρθωση λαθών ( 2064/2022 στη σελίδα 103),
Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων άρθρο 24, Ν. 4172/2013 όπως τροποποιημένο με το Ν. 4646/2019 ισχύει (σελίδα 184).
Πάγια σε αδράνεια Φ.Π.Α και αποσβέσει. (Υπ. Οικονομικών 1179496/2012 σελίδα 189).
Αποσβέσεις χρησιδανειζομένων χωρίς αντάλλαγμα. (Σ.τ.Ε 161/2021 σελίδα 192)
Η αξία αγοράς του ακινήτου που αποκτήθηκε με σκοπό να κατεδαφιστεί και στην ίδια θέση να ανεγερθούν νέες κατοικίες προς πώληση, εξομοιώνεται με αξία πρώτων υλών βιομηχανικής επιχείρησης και καταχωρίζεται σε υπολογαριασμούς 24 «Πρώτες ύλες και υλικά» (Ε.Λ.Π.). Δεν αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο και συνεπώς, δεν διενεργούνται αποσβέσεις. (Σ.ΛΟΤ. 902/2021,σελίδα 222 ).
Αποτίμηση ακινήτων οντοτήτων που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία ( 1023/2021 στη σελίδα 243),
Δικαίωμα επιφανείας (Σ.ΛΟΤ. 1201/2021,σελίδα 285).
Κτίσματα σε γήπεδο τρίτου. Για να εκπεσθεί ο Φ.Π.Α. των κτισμάτων πρέπει η χρήση του γηπέδου να έχει παραχωρηθεί για 9 έτη (Σ.τ.Ε 1108/2021 σελίδα 287)
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και δαπάνες για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτηση προϊόντων Νέες διατάξεις σελίδα 331
Έξοδα ιδρύσεως. Χρόνος δήλωσης ως ζημία (Σ.τ.Ε 3904/1985 σελίδα 351)
Αποθέματα χωρίς χρέωση. (Σ.ΛΟΤ. 1442/2022,σελίδα 354).
Αποτίμηση ακινήτων ως εμπορεύματα. (Σ.ΛΟΤ. 902 και 1023/2021,σελίδα 358).
Φορολογία επί τόκων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. (σελίδα 481). Πωλήσεις μετοχών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Φορολογία (άρθρο 112 και 118, Ν. 4799/2021, σελίδα 500) Χρόνος απόκτησης εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων (σελίδα 532)
Οι απόψεις της ΑΑΔΕ για τη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. (ΑΑΔΕ 2209/2021).
Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική άποψη (σελίδες 566, 567, 570 και 576).
Ζημίες προερχόμενες από δραστηριότητες εξωτερικού. Φορολογική έκπτωση. (σελίδα 606)
Οι νέες διατάξεις για το σχηματισμό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. (σελίδα 647)
Διαγραφή χρέους Νέο κεφάλαιο 13.1 (σελίδα 677).
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Νέα διάταξη (παρ. 14.1.2)
Νέοι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων (παρ. 14.2).
Αναμορφωμένο παράδειγμα διαθέσεως κερδών ανώνυμης εταιρείας (παρ. 14.8)
Αναμορφωμένο παράδειγμα διαθέσεως κερδών ομόρρυθμης εταιρείας (παρ. 16.6.)
Πωλήσεις προϊόντων με τη μέθοδο facon (σελ. 876).
Το παρόν έργο αποτελείται από τα εξής μέρη:
Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας» όπου στα
κεφάλαια (1 και 2) αναπτύσσονται οι διαδικασίες σύναξης της απογραφής της επιχειρηματικής περιουσίας βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ, των γνωμοδοτήσεων της ΕΛΤΕ και της φορολογικής νομοθεσίας.
Το δεύτερο μέρος έχει τίτλο «Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης». Η αποτίμηση της περιουσίας αποτελεί μέρος των εργασιών της απογραφής της επιχειρηματικής περιουσίας.
Στο κεφάλαιο της αποτίμησης των συμμετοχών και των χρεογράφων έχει συμπεριληφθεί και οι περιπτώσεις που έχουν κριθεί από το Υπ. Οικονομικών ότι συνιστούν μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Επίσης θέματα ζημιών από εκκαθάριση επιχειρήσεων, μείωση κεφαλαίου και αποτίμηση τίτλων.
Στο τρίτο μέρος έχει τίτλο «Η φορολογία και η διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης, εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας» γίνεται παρουσίαση των διατάξεων του εμπορικού και φορολογικού δικαίου καθώς επίσης και των ΕΛΠ για τη φορολογία και τη διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρείας ( κεφάλαιο 14) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ( κεφάλαιο 15) της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας με παράθεση της φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών μελών προσωπικών εταιρειών (κεφάλαιο 16) και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (κεφάλαιο 17)
Στο τέταρτο μέρος παρατίθεται η άσκηση η οποία δόθηκε στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ημερίδας για τη Λογιστική καθώς και ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης τεχνικών έργων.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσφέρει στους φοιτητές , αλλά και σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τα εφαρμοσμένα θέματα της λογιστικής των επιχειρήσεων τις βασικές γνώσεις για την απογραφή και αποτίμηση της επιχειρηματικής περιουσίας καθώς επίσης και για τη διάθεση και τη φορολογία των επιχειρήσεων, δηλαδή για το σύνολο των λογιστικών εργασιών τέλος χρήσεως των επιχειρήσεων
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023
Γεώργιος Στ. Αληφαντής
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023
Γεώργιος Στ. Α