1609/2019

Κατανοώντας την επικαιρότητα

By |16/09/2019|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

Στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (α) μείωσε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων σε ακόμη αρνητικότερο επίπεδο, (β) ανακοίνωσε ότι τα επιτόκια της νομισματικής πολιτικής θα παραμείνουν στα παρόντα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μέχρι [...]

0905/2018

Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

By |09/05/2018|Categories: Βιβλία, Κατάλογος εκδόσεων, Νέα|0 Comments

Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

2704/2018

Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας

By |27/04/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

11.Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρίας

1704/2018

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Μέρος Β

By |17/04/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

12β.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

2703/2018

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

By |27/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

12α.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

1503/2018

Αποτίμηση αποθεμάτων βάσει των ΕΛΠ και της φορολογίας

By |15/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

10.Αποτίμηση αποθεμάτων (βάσει των Ε.Λ.Π. και της φορολογίας)