1704/2018

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Μέρος Β

By |17/04/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

12β.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

2703/2018

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

By |27/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

12α.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

1503/2018

Αποτίμηση αποθεμάτων βάσει των ΕΛΠ και της φορολογίας

By |15/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

10.Αποτίμηση αποθεμάτων (βάσει των Ε.Λ.Π. και της φορολογίας)

1411/2017

Αναπροσαρμογή ή επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων βάσει των ΕΛΠ

By |14/11/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|0 Comments

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

1309/2017

Η διάθεση των κερδών των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει ΕΛΠ

By |13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|0 Comments

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

1309/2017

Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

By |13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|0 Comments

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ