Αναπροσαρμογή ή επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων βάσει των ΕΛΠ

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |14/11/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Η διάθεση των κερδών των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει ΕΛΠ

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/09/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/09/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Καθαρή θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των ΕΛΠ.

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |29/03/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Ο φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |27/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Ο συνεχής ανατοκισμός και ο αριθμός e

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |02/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |19/05/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Μέθοδοι απογραφής για τον προσδιορισμό του κόστους των αποθεμάτων (FIFO, LIFO, WAC)

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |26/04/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Αποτίμηση των υλικών παγίων μετά την αρχική τους αναγνώριση και η έννοια του συνολικού εισοδήματος

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |06/04/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments