Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

12α.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

By |27/03/2018|Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

Αποτίμηση αποθεμάτων βάσει των ΕΛΠ και της φορολογίας

10.Αποτίμηση αποθεμάτων (βάσει των Ε.Λ.Π. και της φορολογίας)

By |15/03/2018|Δημοσιεύσεις, Νέα|0 Comments

Αναπροσαρμογή ή επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων βάσει των ΕΛΠ

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |14/11/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Η διάθεση των κερδών των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει ΕΛΠ

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/09/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/09/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Καθαρή θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των ΕΛΠ.

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |29/03/2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Ο φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |27/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Ο συνεχής ανατοκισμός και ο αριθμός e

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |13/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |02/06/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κατεβάστε το pdf πατώντας ΕΔΩ

By |19/05/2016|Δημοσιεύσεις|0 Comments