Στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει σε λίγες μέρες, 79 πανεπιστημιακά τμήματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) θα κάνουν χρήση των βιβλίων του Εκδοτικού μας Οίκου, έναντι 64 πέρσι και 31 πριν από δύο χρόνια!

Μια αλματώδης ανάπτυξη που αποτελεί αναγνώριση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους επαγγελματίες της διαχρονικής μας προσπάθειας για την έκδοση χρήσιμων βιβλίων υψηλού επιπέδου, κύρους και καλαισθησίας.