Συγχώνευση με απορρόφηση βάσει του Ν. 4601/2019

Συγχώνευση με απορρόφηση βάσει του Ν. 4601/2019. Γεωργίου Στ. Αληφαντή τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  Είδη της συγχώνευσης - Ορισμός της συγχώνευσης με απορρόφηση . Σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν. 4601/2019 : Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. «Συγχώνευση με απορρόφηση» είναι η πράξη με την οποία μία ή [...]