Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική

Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS Oι λογιστικές εγγραφές έναρξης στα λογιστικά βιβλία της κεφαλαιουχικής εταιρείας στην οποία εισφέρθηκε η ατομική επιχείρηση γίνονται με βάση τις αξίες που έχουν προσδιοριστεί από την εκτίμηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 4548/2018 [...]