Προβολή των Νέων μας Εκδόσεων στα Ράφια του Παπασωτηρίου στο Κατάστημα της Πανεπιστημίου

Από αύριο 10 Ιουνίου και μέχρι τις 5 Ιουλίου θα έχουμε προβολή των νέων εκδόσεών μας, αρχής γενομένης με το «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ), στις προθήκες του Παπασωτηρίου στο κατάστημα της Πανεπιστημίου. Συγγραφέας: Γ. Κόντος