Οι Εκδόσεις Διπλογραφία ένας από τους χορηγούς στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής (HFAA),

Πάντειο Πανεπιστήμιο,

18 & 19 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.hfaa.gr.