Το παρόν βιβλίο του Ηρακλή Γωνιάδη καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορά το μέρος του οικοσυστήματος σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί ένα «εγχειρίδιο χρήσης» από έναν επιστήμονα που συνδυάζει την θεωρητική με την εμπειρική γνώση. Απευθύνεται κατ’ αρχήν στο άτομο που καλείται να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα: η ιδέα μου (γνώση) αποτελεί τεχνολογική ευκαιρία; Εάν αποτελεί τεχνολογική ευκαιρία είναι και επιχειρηματική ευκαιρία; Εάν είναι επιχειρηματική ευκαιρία πώς θα την μετουσιώσω σε πράξη; Απευθύνεται όμως και στους ασκούντες πολιτική και προσφέρει σημαντικές προτάσεις για το πώς η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της ενδογενούς επιχειρηματικότητας, με τελικό ζητούμενο την πρόοδο της περιφέρειας και της χώρας.

cover1.indd