Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

27/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Αποτίμηση αποθεμάτων βάσει των ΕΛΠ και της φορολογίας

15/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Αναπροσαρμογή ή επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων βάσει των ΕΛΠ

14/11/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Η διάθεση των κερδών των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει ΕΛΠ

13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Καθαρή θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των ΕΛΠ.

29/03/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Ο φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

27/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Ο συνεχής ανατοκισμός και ο αριθμός e

13/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση

02/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|