Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Από τις κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα

03/03/2020|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Αυξήσεις κεφαλαίου – Φορολογικά θέματα

21/02/2020|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Είναι η επιχειρηματικότητα ανόητε!

07/02/2020|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Κατανοώντας την επικαιρότητα

16/09/2019|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας

27/04/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Μέρος Β

17/04/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

27/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Αποτίμηση αποθεμάτων βάσει των ΕΛΠ και της φορολογίας

15/03/2018|Categories: Δημοσιεύσεις, Νέα|

Αναπροσαρμογή ή επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων βάσει των ΕΛΠ

14/11/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|