Ελεγκτική/ 4η έκδ – βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ.

,

Πληροφορίες Ελεγκτική βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - Γ. Αληφαντής ISBN: 978-618-5198-26-8 Τιμή: €50,00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ελεγκτική βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ν.4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ Έκδοση 4η , Διπλογραφία, 2019 Κυκλοφόρησε από [...]

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ

,

Πληροφορίες Διανεμόμενα Κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 8 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-21-3 Τιμή: €60.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) Έκδοση 7η, Διπλογραφία, 2018 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής [...]

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως (14η εκδ.)

,

Πληροφορίες Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 12 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-20-6 Τιμή: €50.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 14η, Διπλογραφία, 2018 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS στις 746 [...]

Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

,

Πληροφορίες Αποτίμηση - Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): - ISBN: 978-618-5198-17-6 Τιμή: €40 Περιεχόμενα Βιβλίου >> Περιγραφή: Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση 1η, Διπλογραφία, 2017 Κυκλοφόρησε από τις Eκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ σε πρώτη έκδοση το βιβλίο «Αποτίμηση – Επιμέτρηση στην εύλογη [...]

Αναλυτική Λογιστική & Λογιστική Υποκαταστημάτων, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Αναλυτική Λογιστική & Λογιστική Υποκαταστημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 5 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-960-89648-9-1 Τιμή: €40.00 Περιεχόμενα Βιβλίου

Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Β’, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Β' ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 14 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-04-6 Τιμή: €45.00 Περιεχόμενα Βιβλίου   Χρηματοοικονομική Λογιστική Τόμοι Α & Β βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 4η, Διπλογραφία, 2015 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο [...]

Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Α’, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Λογιστική τ. Α' ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 13 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-00-8 Τιμή: €40.00 Περιεχόμενα Βιβλίου   Χρηματοοικονομική Λογιστική Τόμοι Α & Β βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 4η, Διπλογραφία, 2015 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο [...]

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 11 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-02-2 Τιμή: €45.00 Περιεχόμενα Βιβλίου   Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νομοθεσία και Πρακτική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 6η, Διπλογραφία, 2015 Συνήθη πρακτική αποτελεί διεθνώς, για μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες και μεγάλα οικονομικά ιδρύματα, να σχηματίζουν όμιλο εταιρειών [...]

Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 7 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-5198-14-5 Τιμή: €50.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Έκδοση 6η, Διπλογραφία, 2017 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό [...]

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού, Γ.Σ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ

Πληροφορίες Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 4 Γ. Σ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ISBN: 978-618-81186-5-2 Τιμή: €50.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Παρουσίαση βιβλίου