Χρηματοοικονομική Λογιστική, Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ, Γ.Ν.ΚΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Χρηματοοικονομική Λογιστική Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1 Γ. Ν. ΚΟΝΤΟΣ ISBN: 978-618-81186-8-3 Τιμή: €80.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Σελίδες 57-61 Σελίδες 596-604 Σελίδες 92-99 Σελίδες 620-624 Σελίδες 202-205 Σελίδες 628-637 Σελίδες 217-218 Σελίδες 726-733 Σελίδες 305-308 Σελίδες [...]

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εταιρειών Leasing & Factoring, Γ.Ν.ΚΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εταιρειών Leasing & Factoring ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1 Γ. Ν. ΚΟΝΤΟΣ ISBN: 978-960-89648-0-8 Τιμή: €70.00 Περιεχόμενα Βιβλίου Περιγραφή: Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2010 το νέο βιβλίο του κ. Γεωργίου Κόντου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Alpha Bank, με τίτλο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εταιριών Leasing & Factoring. [...]